Wide Area Network (WAN)

Günümüzde firmalar coğrafi olarak geniş dağılım gösteren ofis, fabrika ve depolarındaki işi kontrol etmek, verimliliği ve karlılığı doğru analiz etmek ve büyümeyi ölçmek zorundadır. Firmalar üretim ve iş süreçlerini işletirken, dağıtılmış çalışma yapıları, uzakta bulunan ofisler ve mobil kullanıcıların bir arada çalışabilmesi gereğini karşılamaları gün geçtikçe hayati önem kazanmaktadır.

 

Kaçınılmaz sonuç olarak firmalar, kaynaklarını düşük maliyetle etkin olarak kullanmak isterken, çalışanların daha verimli çalışabilmesi için takım çalışmasına uygun teknolojilerden faydalanmak zorundadır.

 

WAN – Geniş alan ağ iletişimi, coğrafi olarak birbirinden doğrudan bağlantı yapılamayacak kadar uzak olan noktaları farklı protokol ve teknolojileri kullanarak birbirine bağlayan bir iletişim ağıdır. Geniş alan ağ bağlantısı yapılandırılırken noktalar arasında uygun teknolojinin kullanılması gerek performans gerekse maliyet olarak en uygun çözümün üretilmesi büyük önem taşır.

 

ADAPA olarak müşterilerimize sunduğumuz artı değerli geniş alan ağ (WAN) iletişim çözümlerimiz, şirket ve kurumlara ticari uygulamalarını, üretim, sipariş, satış ve stok gibi faaliyetlerini tek noktadan yönetmek, işletmek, izlemek ve denetlemek imkanı sağlarken, geniş coğrafi alanda bulunan firma birimlerinin ve kullanıcılarının birbirleri ile çalışabilmesi, haberleşebilmesi ve birlikte üretmeleri sağlanır. Ortak kullanılan kaynaklar maliyetleri düşürürken, birlikte çalışabilme ve paylaşım üretim hızını, verimi ve karı arttırır.

Bize Ulaşın!

    Teklif ya da bilgi almak için
    0232 462 59 59 ya da formu doldurun!