Redcode Enterprise

redcodenenterprise_ic

Redcode Enterprise

REDCODE ENTERPRISE…
Yeni Nesil ERP…

Orta ve Büyük İşletmeler ERP ve Getirdikleri + + +

RedCode serisi ürünlerin en kapsamlı versiyonu olarak geliştirdiğimiz Enterprise, Türkiye ve yurt dışında işletme ve şubeleri olan kurumlara yönelik ve bu işletmelerin tamamı ile entegre ve modüler olarak çalışmaya olanak tanıyor.
RedCode Enterprise 10 kullanıcılı işletmelerden, 500 kullanıcılı holding yapısındaki çok işletmeli kuruluşlara kadar çözüm sunuyor. İşletme/holding mantığı, Oracle veritabanlarını desteklemesi, çoklu dil desteği, satır bazı güvenlik uygulaması, kurumsal karne ve iş zekası gibi özellikler Enterprise’ı diğer ürünlerden ayırarak öne çıkarıyor.

Yazılım uygulamalarına bakıldığında bundan 10-15 yıl önce özellikle yerel yazılımlar, muhasebe fonksiyonlarını kolaylaştıran, sınırlı bir yapıda yönetim destek sistemlerini destekleyen otomasyon sistemleri olarak başladı. O dönemlerde işletmelerin muhasebe departmanı yetkilileri şirketin bütün kayıtlarını tutar ve hatta fatura vb. dökümanları yine aynı departman hazırlardı. Kurumsal uygulama olarak tanımlanan hemen her işlem manual olarak yürütülürdü.

İlerleyen süreç içerisinde ise bugün artık neredeyse klasikleşme aşamasına gelen ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) kavramıyla tanışıldı. Kurumsal Kaynak Planlamasını, işletmelerin tüm iş süreçlerinin bütünleşik yapıya kavuşması, müşteri siparişinden sevkiyata kadar yapılan tüm işlemlerin entegre olduğu uygulamalar bütünü olarak örneklemek mümkün.

Bütünleşik iş çözümleri altında değerlendirildiğinde bu uygulamalar; üretim planlama uygulamaları başlığı altında, ürün ağaçları, ürün rotaları, malzeme ihtiyaç planlaması, kapasite planlaması, üretim akış kontrol ve kalte kontroldür. Lojistik ve satış uygulamaları altında ise; depo-şube stok yönetimi, dağıtım modülleri, finans uygulamaları içinde banka, kasa, cari, hesap, senet/çek uygulamalarıdır. Muhasebe uygulamaları altında da genel muhasebe, enflasyon muhasebesi ve maliyet muhasebesi yer alır. Ayrıca insan kaynakları ve demirbaş yönetimi sistemleri de bütünleşik iş çözümleri içerisindedir.

Yeni ekonomi süreciyle birlikte ise gereksinimler çok farklı boyutlara ulaştı. İşletmeler artık entegre sistemlerin ötesine geçmek istiyorlar. Artık işlerin doğru ve süratli yapılmasının standart olması ve bunun ötesinde teknolojinin kurumlara stratejik reakabet avantajı sunacak yapıda çözümler sunması beklentisi söz konusu. Bu doğrultuda yeni akımda sıkça anılan bazı uygulamalardan söz etmek gerekiyor.

Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Workplace, Market-place gibi uygulamalar yukarıda bahsedilen ve salt entegre çözümlerin de ötesinde artık işletmelere verimlilik ve karlılığın arttırılmasından da ileri imkanlar sunan karar destek sistemleri. Bu kavramlar artık modern iş uygulamalarının temel kavramlarını oluşturuyor. Yeni ekonomide var olmak isteyen tüm işletmeler iş modellerinin başarılı olabilmesi için stratejilerini farklılaştırarak rakiplerinden bir adım öne geçmede artık teknolojinin sunduğu bu avantajlardan faydalanıyor.

Netsis olarak başdöndürücü hızla değişen ve gelişen teknolojiyi yakın-dan takip ediyor ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda ürünlerimize uyguluyoruz. Müşterilerimize rekabet üstünlüğü yaratmak öncelikli hedefimiz.