İş Sürekliliği Hizmetleri

blank

İş sürekliliği; herhangi bir kesinti veya olağan üstü durum oluştuğunda, Bilgi Sistemlerinin çalışamaz hale gelmesi durumunda bir organizasyonun kritik iş fonksiyonlarının sürekliliğini sağlayan metodolojidir.

Olağanüstü durum ve iş sürekliliği hizmetleri ise, şirketlerin bilgi sistemlerinde çıkan sorunlar nedeniyle kritik süreçlerinin çalışamaz duruma gelmesi ve/ veya geçmişe yönelik birtakım bilgilere ulaşılamaması hallerinde alternatif kanallarla bu süreçlerin çalıştırılmasını ve/veya şirketlerin bu bilgilere ulaştırılması hizmet ve desteklerini kapsar.

Dünyanın tek pazar olduğu, sermayenin sınır tanımadığı günümüzde işletmelerde tüm işleyişin bilgi sistemlerine dayalı olması ve bilgi sistemleri altyapısının durmasına neden olacak sorunların işletmeler için büyük bir tehdit olduğu açıktır. Kurumlar, donanım ve yazılım sorunlarına karşı bakım anlaşmaları ile kritik uygulama ve sistemlerinin devamlılığını kısmen garanti etmeye çalışmaktadırlar.

Olağan üstü durum (Yangın, sel, deprem gibi afetler veya herhangi bir aksalıktan dolayı yaşanabilecekler v.b.) planlaması uluslararası literatürde de risk yönetiminin önemli bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanıcı hataları, virüs, plansız sistem kapanmaları, doğal afetler ve benzeri felaketler sonucunda bilgi sistemleri sürekliliği ile birlikte tüm iş sürekliliği de engellenmektedir.

Olağanüstü durum kavramı içerisinde bir olağanüstü durum merkezi, çeşitli yazılımlar, güvenlik sistemleri, ağ bilgileri, şirket verilerinin yedeği, olağanüstü durumlarda başvurulacak şirket politikası gibi bilgiler ve donanımlar yer almaktadır. Ayrıca, iş devamlılığını sağlamak da güvenlik gerektirir, yedeklenen bilgilerin nerede saklandığı önemlidir ve bunların da güvenliğinin sağlanması önemlidir.

ADAPA İş Sürekliliği ve Olağanüstü Durum Hizmetleri, Bilgi Sistemlerinin sürekliliği  konusunda yapılacak tüm çalışmaları içermektedir. Hedefimiz müşterilerimizin önemli verilerinin her açıdan güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu hedefle  olağanüstü durum ve iş sürekliliği hizmetlerimizi, ihtiyaç duyulan bilgi sistemleri altyapısı, donanımlar, çevre birimler ve teknik destek kapsamında uygun maliyetle sunmaktayız.

ADAPA, birçok müşterimizde Replication, Clustering, High Availability ürünleri ile çözümler gerçekleştirirken, İzmir’de yer alan IBM OLAĞAN ÜSTÜ DURUM MERKEZİ (ODM) alternatif bir çözüm olarak önermektedir.

Bize Ulaşın!

    Teklif ya da bilgi almak için
    0232 462 59 59 ya da formu doldurun!