Erp nin Getirileri

erpnedir_ic

Erp nin Getirileri

 • MIP ve diğer stok kontrol faaliyetleri ile etkin olarak stokların kontrol altına alınması ve optimum planlama yapılarak yarı mamul ve mamul stoklarının azaltılması
 • Stok azalmasına bağlı olarak stoka bağlanan sermaye, depolama maliyeti ve idari maliyetlerde azalma
 • Tüm kaynakların (malzeme, makine, işçi, takım vb.) en verimli kullanılmasının sağlanması ve buna bağlı olarak maliyetlerde azalma
 • Satıcılar ve müşterilerle ilgili değerlemelerin ve istatistiksel analizlerin yapılabilmesi, ayrıca kar-zarar ve maliyet analizlerinin yapılabilmesi
 • Değişken üretim koşullarına hızlı tepki verebilme, dolayısıyla rekabet gücünün arttırılması
 • Kalitenin ve izlenebilirliğin sağlanması
 • Her aşamada maliyetlendirme
 • Firma düzeyinde ve firmalar arası entegrasyon ve haberleşmede iyileşme
 • Satın almadan satışa kadar tüm faaliyetlerde kesin, doğru, zamanında cevaplar bulabilme
 • Müşteri hizmetinde gelişme
 • Tüm seviyelerde hız ve disiplinin sağlanması
 • Yönetimin karar verme ve kontrol yeteneğinde gelişme

Not: 12.04.2004 Coşkun Telciler (*) Coskun.telciler@tbd.org.tr

Bize Ulaşın!

  Teklif ya da bilgi almak için
  0232 462 59 59 ya da formu doldurun!