Kalite Yönetim Sistemi

blank

Kalite Yönetim Sistemi

Artık bugünün dünyası çok küçülmüş, enformasyon, teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir.

Bu da ancak, kuruluşlarda, tasarım aşamasında başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır.

Etkin bir kalite yönetimi, esnek ve rahat uygulanabilen sağduyulu bir dokümantasyon ve kayıt sistemi geliştirerek müşterilerinizin sürekli memnuniyetini kazanmayı hedefler. Bir yönetim sisteminin etkinliği yalnızca insanların yeteneklerine bağlı değil aynı zamanda bunun nasıl kullanıldığına bağlıdır.

QMAN, ISO 9000, 9001, 14001, OHSAS 18001 gibi kalite sistemlerinde kullanılan doküman ve kayıtların organizasyonu, kontrolü ile kağıtsız bir kalite sistemi kurmanızı ve tüm süreçleri yönetmenizi sağlar. QMAN, toplam kaliteyi hedefleyen diğer modüller ile entegre bir şekilde çalışır ve kaliteyi oluşturan tüm iş süreçlerini kontrol altına alır.

Qman, esnek, parametrik ve modüler yapıya sahip, iş akışlarını ve yetkilendirmeleri rol bazında yapabileceğiniz, microsoft ASP/ASP.NET teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş, %100 web tabanlı bir yazılımdır. Rol tanımlarını Qman içerisinde yapabileceğiniz gibi, kurum içerisinde kullanılan personel/insan kaynakları uygulamalarını da kullanarak yapabilirsiniz.

Genel Özellikleri

 • Parametrik Altyapı
 • Esnek Kontrol ve Onay Mantığı
 • Parola ve Yetki Yönetim Sistemi
 • Birden fazla işyeri desteği
 • E-mail destekli iş akışı (Workflow) yaklaşımı
 • Esnek Raporlama ve Grafikler
 • Uyarlanabilir Uyarı Mekanizması
 • İş / Ünvan değişikliklerini kolayca tanıtabilme
 • İzinde yetki delegasyonu
 • Sisteme ilk geçişte kolay döküman aktarma
 • Web tabanlı yapı
 • .NET mimarisi
 • Internet Explorer üzerinden erişim
 • Active Directory Entegrasyonu
 • SQL Server veri tabanı desteği
 • Tüm SMTP / POP3 uyumlu mail sistemleri ile çalışabilme (Notes, Outlook, Exchange vb)

Qman, aşağıdaki modüleri içermektedir. Ve bu uygulama modüllerini birbirleriyle entegre veya bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

 • Genel Parametre ve Tanımlama İşlemleri,
 • Doküman Yönetimi,
 • Süreç Yönetimi,
 • Çevre Yönetimi,
 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Yönetimi
 • Denetim Faaliyetleri Yönetimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi,
 • Kalibrasyon Yönetimi,
 • Müşteri Şikayetleri Yönetimi,
 • Toplantı Yönetimi,
 • Anket İşlemleri,
 • Eğitim İşlemleri Yönetimi,
No Comments

Post A Comment

Enter Captcha Here : *

blank Reload Image