İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

Adapa’nın İnsan Kaynakları politikası; Adapa’yı gelecek yıllara taşıyacak en değerli sermayenin insan kaynakları olduğu bilinci ile, çalışanların sürekli gelişimlerini destekleyen, yüksek verimli takımlar oluşturulabilecek, çalışanların şirket değerlerini benimseyip yaşatabilecekleri istikrarlı ve huzur veren bir çalışma ortamı yaratabilmektir.
Müşteri odaklı yaklaşımımıza paralel müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmetler sunabilmek için; doğru kişileri doğru işe yerleştirmek, çalışanlarımızın gerek davranışsal, gerekse mesleki bilgi ve becerilerini sunduğumuz gelişim olanakları ile artırmak, iş verimliliklerini sürekli yükseltmek ve  kariyer olanakları sağlamaktır.
  • Şirketimizi geleceğe taşıyacak yetkinlik, bilgi birikimi ve gelişim potansiyeline sahip, başarı, takım ve değer odaklı kişiler ile çalışmak,
  • Açık, iletişime dayalı, samimi, şeffaf organizasyon yapısıyla yüksek sadakat yaratmak,
  • Her aşamada ve düzeyde çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak, sürekli olarak “insana yatırım” yapmak,
  • Tüm çalışmalarımızda paydaşlarımızla güvene dayalı sürekli bir işbirliği kurmak,
  • Şirketimizin ve çalışanlarımızın güvenliğini, sağlık ve esenliğini ön planda tutmak,
  • Topluma, doğa ve çevreye karşı sorumlu, ahlaki değerlere ve etik ilkelere uygun davranmak,
  • Çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlayarak “verimlilik”, “karlılık”, “müşteri memnuniyeti” gibi şirket hedeflerine katkımızı sürdürmek.
Her zaman, kaliteli zaman ve bilgi paylaşımı ile etik bakış açımızdan asla vazgeçmeden konulara yaklaşarak güven veren vizyon ve misyonumuzla yeni fikirlere açık, yaratıcı, güvenilir, çağdaş insan kaynakları politikaları uygulayarak müşterilerimizin yanında olacağız.
No Comments

Post A Comment

Enter Captcha Here : *

blank Reload Image