Hazır Beton Yönetim Sistemi

blank

Hazır Beton Yönetim Sistemi

POROShbs, hazır beton sektöründe otomasyonu sağlamak için geliştirilmiş, merkezi kontrol sistemi ile anında ve düzenli olarak verimliliği takip edecek çağdaş bir yönetim bilgi sistemidir. Bir veya birden çok bölgede hizmet veren beton şirketlerinin tüm ihtiyaçlarını giderecek şekilde tasarlanmıştır.

Uygulama Mimarisi

POROShbs sisteminin mimarisi yazılım ve de donanım mimarisi olarak ikiye ayrılabilir. Yazılım mimarisinin ana hatları üzerinde durmadan, desteklediği donanım yapılarından bahsetmekte yarar vardır. POROShbs tek bir sunucu üzerinde çalışabileceği gibi, birden fazla sunucuya sahip olan şirketlerde oluşan, dağıtık bilgi yapısını da kontrol altında tutabilecek etkin bir donanım kontrol mimarisine sahiptir.

Bölge yapısına sahip şirketler de karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi de şirketin dağınık yapısından kaynaklanan bilgilerin paylaşımındaki güçlüklerdir. POROShbs bu soruna çözüm getirmektedir. Farklı bölgelerdeki bilgilere de ulaşımı kolayca sağlamaktadır.  Herhangi bir bölgede bulunan herhangi bir kullanıcı, eğer yetkisi var ise,  şirket genelinde ki tüm bilgilere, sanki kendi bölgesinin bilgisiymiş gibi ulaşabilir.

SİSTEMDEKİ YAPILAR

Şirket Organizasyonu

POROShbs’de şirket yapısı, bir beton şirketi, bu şirkete bağlı Bölge Müdürlükleri, Bölge Müdürlüklerine bağlı santraller şeklinde tasarlanmıştır. Ayrıca, santrallerin satış yaptığı alanlar fiyat bölgelerine ayrılmış durumdadır.

Müşteri Yapısı

Her müşteri için, çok bölgeli çalışılıyor olsa bile tek müşteri numarası kullanılır. Müşteri ilk olarak hangi bölgede çalışmaya başlamışsa, o bölgenin müşterisi kabul edilir, diğer bölge ve santrallerde oluşacak Borç/Alacak hareketleri müşterinin ilk çalıştığı bölgede toplanır.

Müşterilerin tek hesap numarası altında detay hesapları ayrı ayrı izlenebilir. Müşterinin toplam borç-alacağının görüldüğü yerlerde detay hesaplarının da borç-alacağı ayrı ayrı olarak görülebilir. Örneğin Satış, Karşılıksız vade farkı vb. hesaplar ayrı, ayrı izlenebileceği gibi müşterilerin toplam borç, alacak, risk, kredi, teminat gibi bilgileri de izlenebilir.

Sözleşme yapısı

Müşterilerle yapılan sözleşmeler geçerlilik tarihi veya diğer kontrol parametreleri (miktar, tutar gibi)  ile saklanır.

Sözleşmede belirli ürünler için, özel fiyatlar verilebilir, belirli satış şekillerine bağlanabilir, belirli şantiyeler için geçerli kılınabilir.

Sözleşmeye özel notlar konulabilir.

Özel ıskontolar ve müşteriye uygulanacak vade farkı oranı, özel pompa fiyatı belirtilebilir.

Sözleşme bazında tutarlı iskonto yapılabilmektedir.

Şantiye yapısı

Müşterinin herhangi bir il veya ilçedeki inşaatı sisteme bir şantiye olarak tanıtılmaktadır. Her şantiyeye bir kod verilmektedir. Müşterilerin şantiyeleri sisteme:

 • Çalışma Saatleri,
 • Sevk Adresi,
 • Fatura Adresi,
 • Uzaklık,
 • Özel Notlar
 • Santral,
 • Santralin Fiyat Bölgesi,
 • NakliyeBölgesi,
 • Sevkin uygun olmayacağı zamanlar gibi bilgiler ile tanıtılır.

Şantiyeler istenirse herhangi bir neden belirtilerek  kapatılabilir.

Satış şekilleri

Sistemde istenilen sayıda satış şekli tanımlanabilmektedir.  Bu tanımlamada satışın ödeme zamanı ve ıskonto oranı belirtilebilir. Ödeme zamanı belirtilirken 7 gün, 10 gün, 1 ay… vb. standart günler tanımlanabileceği gibi, ay içinde, alınanlar takip eden ayın son günü, ayın 1-10 arası alınanlar ayın 30. günü ödensin gibi özel tanımlar yapılabilir.

Sevk Şekilleri

Beton satışları için;  Pompalı mı? Mikserli mi? Çimento satışları için; Torba mı? Dökme mi? olduğu ayırt edilebilir.

Teslim Şekilleri

Satışın; Santral teslimi mi?, Şantiye teslimi mi? olduğu ayırt edilebilir.

Fiyat Yapısı

Sistem beton satışlarını ürün ve pompa fiyatları, çimento ve mıcır satışlarını da ürün ve nakliye fiyatları olarak ayrı ayrı takip eder. Nakliyeler, nakliye bölgelerine göre oluşturulur. Fiyat bilgileri fiyat sirküleri şeklinde ayrı ayrı tutulur. Geriye dönük olarak fiyat sorgulaması yapılabilir. Fiyat sirküleri sirküler tarihi , sirküler geçerlilik başlangıç tarihi , teslim şekli , bölge, santral ve santral fiyat bölgesi bilgilerini kapsamaktadır.

Ürün Fiyatları

Ürün fiyatları; fiyat başlangıç tarihleri ile birlikte sirküler olarak tutulur. Santral teslimi ve şantiye teslimi satış fiyatları ayrı ayrı tanıtılır. Sistem fiyat ararken; önce kişinin sözleşmesinde özel fiyat olup olmadığını kontrol eder., yoksa sipariş tarihindeki geçerli fiyatı sirkülerden alır. Fiyatlar; bölge, santral ve santral fiyat bölgesine göre tanımlanabilir. Yeni sirküler tanımlama eski sirküleri baz alarak otomatik yapılabilir.

Örnek:

Bölge……………….: 01                          Bölge A

Santral …………….: 01                          Santral A

Fiyat bölgesi ……..: 1                            Fiyat Bölgesi A

Mamul ……………..: B225                      Beton A

Fiyatı ……………….: 8.000 TL

Pompa Fiyatları

Pompa fiyatları sözleşmede belirtildi ise sözleşme pompa fiyatını, belirtilmedi ise pompa fiyat sirkülerinde en son geçerli fiyatlardan sipariş edilen m3’e  göre teslim edilir. Pompa fiyatları da geriye dönük olarak sorgulanabilir. Örneğin; 50 m3’e kadar 120.– TL., yukarısı 100.– TL. gibi.

Nakliye Fiyatları

Çimento ve mıcır satışlarında nakliye bölgesi bazında fiyat belirtilir. Nakliye fiyatları nakliye fiyat sirküleri şeklinde tutulmaktadır. Sistem şantiyenin hangi nakliye bölgesinde olduğunu tanır ve geçerli fiyatı bulur. Bu fiyatlar sipariş bazında değiştirilebilir.

Kullanıcı Tanımları

Kullanıcıların hangi bölge ve hangi santral personeli olduğu sisteme tanıtılır. Günlük çalışmalarda aksi istenmedikçe kendi santralinin bilgileri ile çalışır.

Teminatlar

Beton şirketinde kabul edilen teminat tipleri (Teminat mektubu, nakit, hisse senedi…vb.) tanımlanır. Daha sonra her müşteri için, alınan teminatlar alınış tarihi, tip, açıklama, geçerlilik tarihi, teminat tutarı ve kabul edilen oran, (kredi oluşturan) bilgileri ile sisteme girilir.

Teminat tutarının geçerli olan oranı veya tutarı belirtilir. Teminata esas tutar, belirtilen oran veya tutara göre sistem tarafından hesaplanır.

Genel Özellikleri

 • İsteğe ve ihtiyaca bağlı olarak Server veya PC’ler (Client)üzerine kurulabilmektedir.
 • Veri tabanı her zaman Server üzerinde yer almaktadır. Client tarafında bilgi depolaması yoktur.
 • Parametrik Altyapı.
 • Kullanıcıya veya rolüne özel menü tasarımı yapılabilir.
 • Veriler kolon bazında sıralanabilir, gruplanır, filtrelenir ve saklanabilir.
 • Kullanıcıya özel ekran görünümü yapılabilir ve saklanabilir.
 • Çoklu işyeri ve şube desteği.
 • Ofis programları ile entegrasyonu vardır.
 • Kullanıcı ve rol bazında yetkilendirme yapılabilir.
 • Veri yönetiminde MS SQL server kullanır.
 • Hiçbir şekilde veri kaybı veya bozulması olmaz.
 • Client/Server veya terminal server yapıda kurulup kullanılabilinir.
 • Otomatik yedekleme sistemine sahiptir.
 • Log sistemine sahiptir. POROShbs içerisinde yapılan tüm ilavelerin, değişikliklerin ve silmelerin logu tutulur. Kolayca  raporlanır.
 • Sınırsız raporlama imkanı sunar. İçerdiği onlarca rapora ek olarak POROShbs, bünyesinde bulundurduğu raporlama programı sayesinde kullanıcıya istediği raporu hazırlayıp yapıya ilave etmeyi sağlar.
 • Raporlardaki filtreleme yapısı sayesinde kullanıcı arzu ettiği değişik analize ve grafiğe ulaşır.
 • Raporlar arzu edilmesi durumunda exel’e, XML veya text olarak arşive alınabilir.

POROShbs, aşağıdaki modüleri içermektedir. Ve bu uygulama modüllerini birbirleriyle entegre veya bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

 • Genel Parametre ve Tanımlama İşlemleri,
 • Cari Hesap İşlemleri,
 • Stok İşlemleri,
 • Sipariş İşlemleri,
 • Laboratuvar İşlemleri,
 • Satış İşlemleri,
 • Bakım İşlemleri,
 • Araç Takip İşlemleri,
 • Fiili Maliyet İşlemleri,
 • Standart Maliyet İşlemleri,
 • Bütçe İşlemleri,
 • Çek İşlemleri,
 • Genel Muhasebe İşlemleri,
 • Sabit Kıymet İşlemleri,
 • Personel İşlemleri,
No Comments

Post A Comment

Enter Captcha Here : *

blank Reload Image