Bakım & Onarım Uygulaması

blank

Bakım & Onarım Uygulaması

İşletmeler ekipmana/makina ve donanıma büyük yatırımlar yapmakta ve dolayısıyla bu yatırımlarının karşılığını almak istemektedirler. Makina ve tesislerin arızî duruşları veya kapasitelerinin altında çalışmaları önemli kayıplara neden olmaktadır. Sıfır hata, sıfır Kaza, sıfır duruş ve doğal olarak en az kayıplara ulaşma doğrultusunda geliştirilen çağdaş bakım sistemleri önem kazanmaktadır.

Bakım, işletmedeki ekipman ve sistemlerin fonksiyonlarını en yüksek performansta sürdürmeleri için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Bakım faaliyetleri, 4 temel amaca yönelmelidir;

· Üretim maliyetini düşürmek,
· Ürün kalitesine katkıda bulunmak
· Tesis ömrünü artırmak
· Üretimin sürekliliğini sağlamak

Bakım Yönetimi’nin doğru uygulandığı işletmelerde; ekipmanlar (demirbaşlar) ihtiyaca tam cevap verirken, ekipman bakım masrafları da toplam üretim masraflarının %10’undan daha düşük olmaktadır. Uygulanan bakımın seviyesine ve tesisin cinsine göre bu değer, %3’lere ve hatta %2’lere kadar indirilebilmektedir.

Günümüzde Çağdaş ve Modern Bakım Yönetimi, işletmelerde uygulanmaya çalışılan oldukça yeni bir kavramdır. Çağdaş ve Modern Bakım Yönetimi deyince; modern bakım metodları ile birlikte modern bakım ekipmanlarını ve modern yönetim sistemlerini uyumlu ve bir bütün olarak kullanan bir yönetim sistemi olarak anlaşılmaktadır.

MARS Bakım ve Onarım Modülü, çağdaş ve modern bakım yönetimini gerçekleştirilebilecek şekilde tasarlanmış bir uygulama yazılımıdır.

MARS _ BAKIM VE ONARIM YÖNETİM SİSTEMİ

MARS, İşletmelerin (Üretim ya da hizmet) makine, bina, teçhizat v.b. ekipmanlarının periyodik bakım planlarını hazırlayan, iş emirleri bazında bakım ve onarımları, işçilikleri, malzeme sarflarını, dış bakım giderlerini, arıza istatistiklerini takip eden, arıza, şirket dışında yapılan bakım vb. bakım türlerini destekleyen, birbirleriyle entegre çalışan birçok modül ve alt modülden oluşan windows tabanlı ve C# (.net) ile geliştirilmiş bir uygulama yazılımıdır.

MARS Bakım ve Onarım Yönetim Sistemi;
· Bakım İşlerinin zamanında ve ekonomik olarak yapılmasını sağlar,
· Tüm arızalar kayıt altında tutulmasını ve her arızanın mali yükünün izlenmesini sağlar,
· Periyodik bakım modeli sayesinde, her makinenin planlı bakımlarının kontrol altında tutulmasını ve makine ömürlerinin artırılmasını sağlar,
· Periyodik bakım modeli sayesinde, gerekli iş gücü ve yedek parça ihtiyacının önceden belirlenmesini sağlar,
· Periyodik bakım modeli sayesinde, planlamacıların daha sağlıklı üretim planı yapmalarını sağlar,
· Kestirimci bakım modeli sayesinde, her makine için ölçüm değerlerinin girilmesini ve belirlenen tolerans aralığında otomatik bakım talimatı verilmesini, bu sayede makinelerin olası arızalardan korunmasını sağlar,
· Makine grubu, makine ve iş emri bazında bakım maliyetlerinin (işçilik ve malzeme) alınmasını sağlar,
· Güvenlik ve İş Talimatları sayesinde hata yapma olasılığının azalmasını, işgücü verimliliğinin artmasını ve işletmenin bakımla ilgili “BİLGİ BANKASI” oluşmasını sağlar,
· Bakım personelinin performasının izlenmesini sağlar,
· Bakım tarihçeleri tutulduğundan bakım istatistiklerinin ve makine ömürlerinin raporlanmasını sağlar,
· Uyarı sistemi sayesinde Üretimi Etkileyen Arızalar, Açık Arızi İşemirleri, Açık Planlı Bakım İşemirleri, Bekleyen İş Talepleri, Süresi Geçen Bakımları, Süresi Yaklaşan Bakımlar ve Kritik Stok Seviyelerinin bilgilerinin etkin bildirimini sağlar,
· Sınırsız sayıda grafiksel (ençoklar, duruşlar, arızlara v.b.) rapor almanızı sağlar.

MARS’ın desteklediği bakım yöntemleri şunlardır;
· Periyodik Bakım
· Kestirimci Bakım
· Arızi Bakım

Periyodik Bakım:
Ekipmanların/makinelerin geçmişteki performans ve çalışma şartları ve bakım ekibinin deneyimi göz önünde bulundurularak, ekipmanın/makinenin hangi zaman aralıklarında durdurularak bakıma alınacağı belirlenir. Yani periyotlara bağlı koruyucu bakımdır. Bakım uygulanacak her ekipman/makine için birden çok bakım tarifi belirtilebilir. Bu bakım yöntemi genelde bugün endüstride en çok kullanılan bakım yöntemidir. Aynı şekilde, denetime dayalı olarak bakıma alınan makinede hangi parçaların değiştirileceği belirlenir ve bu parçalar stokta hazır bulundurulur.

Kestirimci Bakım:
Kestirimci bakım, makine ve ekipmanlardaki arızaların sorun yaratacak hale gelmeden önce, tespiti, analiz ve düzeltilmesi amacıyla seçilen parametreleri, ölçülmesi ve önceden belirlenen sınır değerlerle grafik trendler kullanarak mukayese edilmesidir. Yani makine performansına dayalı bakımdır. Diğer bir deyişle Kestirimci Bakım tekniği; arızalanmayı erkenden tepit eder, hiç bir bakım gecikmesi vermeden, planlanmış duruşlarda, daha ucuza ve daha kısa zamanda düzeltebilmeyi temin eder. Kullanılan yaklaşım, makine ve ekipmanları güncel ve geçmişteki durumlarının izlenmesiyle gelecekteki durumlarının kestirilmesidir.

Burada ana prensip, üretim sırasında yapılan ölçmelerle makinelerin performansını izleyerek ne zaman bakıma gerek olacağına karar vererek, kısa bir süre üretime ara verilip daha önceden belirlenen arızayı onarmaktır. Makinenin karakteri ve çalışma koşulları göz önünde bulundurularak yapılan program çerçevesinde, üretimi durdurmadan bazı parametrelerin kontrolü ve ölçümü yapılır. Hata teşhis edildikten sonra, gerekli yedek parça temin edilerek, üretim durdurulur ve mümkün olan en kısa zaman süresinde bakım yapılıp, tekrar üretime devam edilir.

Arıza Bakım:
Ekipmanın/Makinenin oluşan beklenmedik bir arıza nedeniyle durduğunda yapılan bakım ve onarımları içermektedir. Yani arıza oluştuğunda yapılan bakımdır. Genelde bu bakım yöntemi; çok sayıda yedekleri bulunan ve fazla pahalı olmayan makinelerle üretim yapan tesislerde ve atölyelerde uygulanabilir. Ancak, bu bakım yönteminin en önemli dezavantajı, hasarın ne zaman meydana geleceği bilinmediğinden, gerçek bir üretim planı yapmanın oldukça zor olmasıdır.

Genel Özellikleri
· MARS, isteğe ve ihtiyaca bağlı olarak Server veya PC’ler (Client)üzerine kurulabilmektedir.
· Veri tabanı her zaman Server üzerinde yer almaktadır. Client tarafında bilgi depolaması yoktur.
· MARS’ta yetkilendirme en üst seviyededir. Tüm kullanıcılar kendi şifreleri ile MARS’ı açıp kullanabilmektedir.
· MARS’ta kullanıma yönelik yetkilendirme yapılabilmektedir.
o Tam yetki
o Arıza bildirme ve ilgili bölüm kayıtları ve raporlarını görebilme
o Müdür yetkileri (Tüm raporları görebilme, Arızalara öncelik atayabilme v.b.)
· MARS’ta kullanılan formlar, Listeler, Kartlar, Raporlar, ve Talimatlar piyasada geçerli Kalite Yönetim Sistemleriyle uyumludur.
· Sınırsız raporlama imkanı sunar. İçerdiği yüzlerce rapora ek olark MARS, bünyesinde bulundurduğu raporlama programı sayesinde kullanıcıya istediği raporu hazırlayıp yapıya ilave etmeyi sağlar.
· Raporlardaki filtreleme yapısı sayesinde kullanıcı arzu ettiği değişik analize ve grafiğe ulaşır.
· Log sistemine sahiptir. MARS içerisinde yapılan tüm ilavelerin, değişikliklerin ve silmelerin logu tutulur. Kolayca raporlanır.
· MARS; ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, TPM 5S, ALTI SİGMA yönetim sistemleri ile uyum içerisindedir ve bu sistemlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.
· MARS’taki tüm raporlar word, excel, pdf, html, mht ve rtf dökümanı olarak dönüştürülebilmektedir.

No Comments

Post A Comment

Enter Captcha Here : *

blank Reload Image