Netlite.Net

Netlite.NET, küçük ölçek ticari kuruluşlar için tasarlanmış, temel iş otomasyonlarını içeren birbirine entegre ön muhasebe modülleri ile bağımsız genel muhasebe modülünden oluşan, kullanımı pratik, uyarlaması kolay bir iş yazılımıdır.
Tamamen Türkçe çalışan Netlite.NET, ekranları, menüleri, çalışma sistemi, MS office uyumu, tuş ve mouse kullanımı açısından kullanıcının alıştığı windows standartlarında olup bu konularda ek bir eğitim ve alışma süreci gerektirmez.

Birden fazla şirketin verisini ayrı ayrı yönetebilen Netlite paketinin işlevleri;

Cari Hesaplar;
Müşteri, satıcı, banka vb. cari hesaplarının detaylı tanımlaması ile oluşturulacak sistemde, borç/alacak kayıtları entegre modüllerden otomatik yansıtılır. Tüm finansmanın kolaylıkla takip edilebileceği modül, güncel ekstrelere, yaşlandırma mantığıyla gecikme/ödeme günlerine, faiz, aidat hesaplarına anında ulaşımı sağlar. İstenen cari hesaplara toplu mutabakat mektubu bastırılarak gönderim yapılabilir.

Stok Yönetimi;
Alınan ve satılan ürünlerin, alış/satış fiyatları, kdv oranları, dönüştürülebilir ölçü birimleri detayında tanımlandığı sistemde, entegre modüllerden otomatik oluşan giriş/çıkışlar sayesinde tam kontrollü bakiye takibi sağlanır. Eldeki stoğun çeşitli maliyet yöntemleri ile raporlanabildiği modülde, stok karlılığı izlenebilmekte, çeşitli icmaller, bölgesel alış/satış dağılım raporu vb. raporlarla temel stok yönetimi kapsanmaktadır.

İrsaliye, Fatura İşlemleri;
Alış/Satış irsaliye ve faturalarının sisteme kaydedilmesiyle stoklar ve cari hesaplar otomatik işlem görür. Firmanın kendi matbu irsaliye/fatura formlarına uygun basımla hem belgenin tanzimi, hem de finansman ve envanter takibi sağlanmış olur. İrsaliye ve faturalarda satır bazı ve fatura altı iskontolar ile nakliye için ek maliyet uygulanabilir, vadeli işlem yapılabilir, otomatik eksi bakiye kontrolü ve fatura altı kdv, iskonto, genel toplam hesaplamaları mevcuttur. İrsaliyelerin toplu faturalanarak basımı yapılabilen modülde, fatura ve mal karlılık raporu ile kdv icmali alınabilir. Tahsilat / Tediye / Virman İşlemleri; Sistemde, tüm çek/senet alındı/verildi işlemleri ile nakit tahsilat/tediyeler anında kayıt edilebilir ve güçlü bir entegrasyonla takibi sağlanır.
• Çek bordro mantığında alındı ve ciro işlemleri, toplu ödendi ve iptal işlemleri ile çek portföyünün tam kontrollü takibi sağlanır.
• Senet ile taksit ve basım işlemlerinin hızlıca yapılabildiği sistemde, günlük tahsil edilecek tutarlar anlık olarak izlenebilmektedir.
• Nakit tahsilat ve tediyeler ile çek/senet karşılığı yapılan nakit işlemlerin gerçek zamanlı kayıt edilmesi ile günlük kasa defteri otomatik oluşmaktadır.
• Cari hesaplar arası virman, bankadan çek/senet ödendi/karşılıksız/protesto işlemlerinin dekontları kayıt edilebilmektedir.

Genel Muhasebe;
Netlite.NET içinde genel muhasebe modülü bağımsız olarak kullanılabilir. Tek düzen hesap planı uyumlu hesap planının istenilen seviyede tanımlanabildiği sistemde, ana, grup, muavin mizanları oluşturulabilmektedir. Günlük yevmiye fişlerinin kaydedilmesiyle, klasik yevmiye fiş dökümü, aylık mizan ve muavin dökümleri, yevmiye defteri ve defteri kebir yasal basımları, temel mali tablolar olan bilanço ve gelir tablosu alınabilmektedir. Raporlama; Modüllerin her birinin içinde kullanıcının ihtiyaç duyabileceği temel bilgileri içeren standart raporlar mevcuttur. Örneğin, cari hesapların borç / alacak yaşlandırma raporu, stokların istenen maliyetle verilen ambar raporu gibi. Bu standart raporların her birinde, istenen sahaya göre sıralama, kısıtlama, kırılımlı toplam aldırabilme mümkündür.
Ayrıca daha ileri raporlama amaçlı tasarlanan rapor modülünde, kullanıcılar kendi ihtiyaç duydukları tüm bilgi sahalarını seçerek raporlayabilmektedir. İstenen sahalarda kısıt, sıralama, kümülasyon yapılabilmekte, alınan rapor, bilinen Excel benzeri bir ortamda, yazı tipi, satır/sütün ayarları, hizalama, bilgi deseni, üst/alt bilgi, sayfa numarası seçenekleri ile biçimlendirilebilmektedir. Aynı ortamda formüller tanımlanarak işlem yaptırılabilmektedir.Tüm raporlarda, yazıcı seçebilme, grafik ve taslak basım desteği, baskı ön izleme ve raporların excel’e aktarımı mümkündür.

Genel Kullanım Özellikleri;
Tamamen windows standartlarında kullanıma sahip Netlite’ın menüleri, kısayol tuşları ve mouse ile yönetilmektedir. Ekranlarda bilgi sahalarının tamamına yakınında bilgi arama/bulmaya yardımcı rehberler ya da açılır listelerden seçim yapabilecek kolaylıklar bulunur. Ekranlardaki gridler (ızgaralar), bilginin bütününü gösterir ve kayıt seçimini kolaylaştırır. Sabit kartlarda raporlama amaçlı gruplama yapılabilecek birçok serbest kod sahası, rapor kısıtlarını bir kez tanımlayıp her defasında kullanabilmek için sakla/oku seçenekleri, bilgi arama/bulmayı kolaylaştıracak şekilde istenen sahaların eklenmesiyle hazırlanan ve program geneli kullanılabilen ek rehberler, bulunulan ekranda ilgili sabit kartları izlemeye yarayan hızlı bakış, programın her yerinde aktif olabilen vade hesaplayıcısı ve hesap makinesi, kullanım kolaylıklarından sadece birkaçıdır.
Tema yöneticisi, Netsis’in kullanıcıları için tasarladığı hoş görsel temalarla ortamı zenginleştirirken, on-line ve ortama duyarlı yardım sistemi de doğru yönlendirmelerle kullanım rahatlığı sağlamaktadır.